Personal tools
You are here: Home Rekolekcje 2009 2007 Opis Rekolekcji
Document Actions

Opis Rekolekcji

by Piotrek Chromiec last modified 2007-05-09 11:49
OPIS REKOLEKCJI
 
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)
Są propozycją dla Ciebie, jeśli:
·       w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
·       wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało
·       straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.
Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat. Koszt 240 zł.
 
Rekolekcje "Uzdrowienie wspomnień"
Jeśli:
·       zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;
·       inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;
·       Twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;
·       czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;
·       nie umiesz przebaczyć;
·       masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują -
- te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych.
            W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź inną formę ewangelizacji, np. Katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, I stopień Oazy, rekolekcje ignacjańskie. Koszt 240 zł.
 
Rekolekcje "Akceptacja siebie"
Jeśli pomimo przeżycia “Uzdrowienia wspomnień”
·       przeżywasz niepewność wobec siebie samego;
·       nie czujesz się pewnie, zwłaszcza wobec nowych zadań, w nowym środowisku;
·       potrzebujesz ciągle nowych sukcesów i nie satysfakcjonuje Cię np. III miejsce;
·       niepokoją Cię sukcesy innych osób z Twojego środowiska;
·       masz poczucie, że powinieneś być inny -
- te rekolekcje są dla Ciebie. W swojej dynamice są podobne do "Uzdrowienia wspomnień". Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie rekolekcji "Uzdrowienie wspomnień" i mają poczucie, że Pan Bóg uleczył bolesne doświadczenia związane z innymi ludźmi. Dlatego zgłoszenie się na te rekolekcje wiąże się z koniecznością wypełnienia ankiety, pomagającej w rozeznaniu sytuacji duchowej. Koszt 240 zł.
 
Rekolekcje "Nie bójcie się miłosierdzia"
 
Jeśli:
  • tęsknisz za doświadczeniem Bożej miłości przeżytym na początku drogi nawrócenia,
  • trudno Ci pogodzić miłość Bożą z cierpieniem, które Cię spotyka,
  • czujesz się bezradny wobec narastających zagrożeń współczesnego świata,
  • „kult miłosierdzia Bożego” kojarzy Ci się jedynie z bardzo tradycyjną pobożnością, lub też pragniesz jego pogłębienia -
 
- przyjedź na rekolekcje „Nie bójcie się miłosierdzia”.
Inspiracją do ich powstania była kanonizacja s. Faustyny. Rekolekcje mają być nowym spotkaniem z miłością Bożą, która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego i przemiany życia. Są przeznaczone dla osób, które przynajmniej rok wcześniej przeżyły REO lub seminarium życia w Duchu Świętym. Rekolekcje mogą być szansą odnowy duchowej również dla tych, którzy przeżyli REO wiele lat temu. Koszt 240 zł.
 
 
Rekolekcje Eucharystyczne
       Główną łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:
·       teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;
·       liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy świętej;
·       celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.
Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie po REO i modlitwie o Odrodzenie w Duchu Świętym. Koszt 170 zł.
 
Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno-grupowe
 
       Rekolekcje te są zasadniczo realizacją I tygodnia Ćwiczeń Ignacjańskich. Prowadzą poprzez konferencje, medytacje i spotkania w małych grupach do pełniejszego otwarcia się na Boga miłującego i zbawiającego. Pomagają także wejść na drogę "drugiego nawrócenia" - otwierają na postawę stałego nawracania się. Na tych rekolekcjach obowiązuje pełne milczenie.
       W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które w swej drodze duchowej przeszły już proces podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, a "od strony zewnętrznej" uczestniczyły przynajmniej w rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień". Ćwiczenia są przewidziane przede wszystkim dla uczestników i absolwentów Szkoły Animatora. Osoby, które nie uczestniczyły w rekolekcjach "Akceptacja siebie", a chcą wziąć udział w Ćwiczeniach Ignacjańskich indywidualno-grupowych, wypełniają odpowiednią ankietę. Koszt 275 zł. 
 
Rekolekcje dla liderów
Rekolekcje liderów Odnowy w Duchu Świętym pod hasłem „Wróć do pierwotnej miłości” prowadzi ks. Mirosław Cholewa wraz ze Wspólnotą Przymierza św. Jana Chrzciciela z Warszawy. Treści rekolekcyjne dotyczą zasadniczych zagadnień życia grupy modlitewnej i samej posługi lidera – posługa lidera, rozeznawanie i służba charyzmatami, relacje w grupie i budowanie wspólnoty, formacja i ewangelizacja. Poza katechezami, modlitwą indywidualną i wspólną, Eucharystią, warsztatami, możliwością wstawienniczej modlitwy, także indywidualne konsultacje i spowiedź. Jeśli jesteś młodym liderem i nie masz jeszcze wiele doświadczenia, jeśli jesteś liderem z długim stażem i przeżywasz stan zmęczenia posługą – przyjedź, by odnowić ducha, aby Pan rozpalił na nowo w tobie swoją miłość. Koszt 105 zł.
 
Kurs "Pierwsze Słowo"
            Każdy z nas żyje w środowisku, w którym znajdują się ludzie potrzebujący naszego świadectwa, słowa, działania, aby móc spotkać Chrystusa. Bardzo często jesteśmy bezradni w takich sytuacjach, albo podejmujemy działania nie pomagające w budowaniu wiary.
            Kurs jest niezbędnym elementem formacji dla każdego, kto chce na serio traktować Jezusa i Jego wezwanie (Mt 28,19-20), uczyć się, w jaki sposób skutecznie głosić Jezusa, jak składać świadectwo, a także praktycznie spróbować różnych form ewangelizowania.
            W kursie mogą uczestniczyć osoby, które same przeżyły już spotkanie z Jezusem, oddały Mu swoje życie i chcą dzielić się Dobrą Nowiną z innymi - tzn. dla osób po rekolekcjach ewangelizacyjnych. Koszt 275 zł.
 
            Turnusy w/w rekolekcji i kursu rozpoczynają się pierwszego dnia o godz. 18.00, a kończą ostatniego dnia około godz. 12.00
 
 
Warsztaty o posłudze modlitwą wstawienniczą
         Program warsztatów obejmuje podstawowe przygotowanie dla osób, które chciałyby posługiwać modlitwą wstawienniczą, bądź już podejmują taką posługę nie mając koniecznego przygotowania. Jest analogiczny do 4-weekendowego seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą, które od paru lat jest prowadzone w Magdalence. Warsztaty powstały z myślą o tych osobach, które nie mogą wziąć udziału we wspomnianym seminarium np. z powodu dalekiego dojazdu. Zakończenie programu – w niedzielę po obiedzie o godz. 15.00. Koszt 210 zł.
         Zapisy na Warsztaty rozpoczynamy po Czuwaniu w Częstochowie.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: