Personal tools
You are here: Home Rekolekcje 2009 2007 Zasady zgłoszeń na rekolekcje
Document Actions

Zasady zgłoszeń na rekolekcje

by Piotrek Chromiec last modified 2007-04-17 16:29
ZASADY ZGŁOSZEŃ NA REKOLEKCJE

 

 

         Zapisy na rekolekcje rozpoczynamy po 15 kwietnia.

         Uczestników rekolekcji zgłaszają liderzy grup lub osoby przez nich wyznaczone do tej funkcji. Prosimy, o ile to tylko możliwe, przy zgłoszeniach używać formularza odpowiedniego do danego rodzaju rekolekcji (na końcu). Nie przyjmujemy rezerwacji miejsc bez podania nazwisk uczestników.

         Na rekolekcje mogą zostać przyjęte osoby, które poprzednie rekolekcje odbyły przynajmniej rok temu.

 

         Potwierdzeniem zamiaru przyjazdu na rekolekcje jest przedpłata w wysokości 70 zł. Powinna ona zostać wysłana od razu po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na rekolekcje. Zgłoszenia bez zaliczki traktujemy jako nie potwierdzone i możemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu przyjąć na to miejsce inną osobę. W przypadku rezygnacji z przyjazdu bez wcześniejszego powiadomienia nas o tym, zaliczka nie będzie zwracana. W razie wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt.

 

         Koszty rekolekcji i kursów podane są przy opisach rekolekcji. Członkowie grup delegujących spośród siebie osoby, które będą pomagać w kuchni w czasie któregoś z turnusów w Magdalence lub w Zalesiu, będą w tych domach korzystać z niewielkich zniżek. Osoby te pomagają w przygotowywaniu posiłków dla grupy, ewentualnie w innych pracach domowych. Nie otrzymują wynagrodzenia za tę pracę, nie płacą za pobyt i nie uczestniczą też w zajęciach rekolekcyjnych.

         W przypadku, gdyby podany koszt był dla kogoś za wysoki i uniemożliwiałby uczestniczenie w rekolekcjach, prosimy o  kontakt lidera grupy bądź samą zainteresowaną osobę. Istnieje możliwość odpracowania swojego udziału w rekolekcjach na dyżurze w kuchni w czasie innego turnusu albo zapłacenia w ratach.

 

          Zgłaszając chętnych do uczestniczenia w rekolekcjach nie zapomnijcie, że na każdym turnusie REO potrzebni są ANIMATORZY prowadzący grupy dzielenia i animator muzyczny. Można w ten sposób odbyć praktykę w ramach Szkoły Animatora. Animatorzy nie są zobowiązani do opłaty za pobyt.

 

 

Zgłoszenia na rekolekcje w Magdalence i Zalesiu Górnym należy kierować do:

 

Centrum Formacji "Wieczernik”

ul.Ks.Słojewskiego 19, Magdalenka, 05-552 Wólka Kosowska

tel./fax  0-22 757-99-93     e-mail : magdalenka@odnowa.org

Dyżury telefoniczne:

               wtorek    godz. 10.00 - 18.00 (z przerwą obiadową)

               środa      godz.   9.00 - 18.00 (z przerwą obiadową)

               czwartek godz. 20.00 - 22.00     

               piątek     godz.   9.00 - 16.00 (z przerwą obiadową)

 

 

Zaliczki należy wpłacać na rachunek bankowy

 

Rzymskokatolicka parafia św. Marii Magdaleny Dom Rekolekcyjny Wieczernik

28 8022 0000 0006 8563 2000 0016

 

Tytuł wpłaty: Przedpłata na rekolekcje: rodzaj, termin

 

Zapraszamy na stronę www.cfw.odnowa.org, gdzie można zapoznać się z Centrum Formacji „Wieczernik” i terminami rekolekcji w Magdalence.

 
Adres ogólnopolskiej internetowej strony Odnowy w Duchu Świętym:
 

Dom Rekolekcyjny "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście

oraz Dom Rekolekcyjny w Głotowie (Diecezja Warmińska):


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: